બેશક

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[फा.] શક વગર