ભરતી

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ભરવું' ઉપરથી; સરo हिं, म.] ભરવું કે ભરાવું તે; ઉમેરણ (૨) લશ્કરમાં માણસને લેવો તે (૩) જુવાળ (૪) પુષ્કળતા; આવરો (લા.)