ભરવાડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo म. भरा (-रवा)ड; (सं. भरटक)] ઢોર રાખી ગુજરાન ચલાવનારી એક જાતનો માણસ