ભરવાડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

ભરુ પ્રદેશમા રહેવાને કારણે ભરવાડ નામ પડયું[ફેરફાર કરો]