ભલાઈ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

ભલાપણું; સારાપણું; સુજનતા (૨) નેકી; સાલસાઈ (૩) ભલા તરીકેની પ્રશંસા