મગદળ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[મગ+દળ; हिं. मगदल] મગના લોટનો લાડું (૨) પુંo [सं. मुद्गर] મગદળિયો