મગફળી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं. मूँगफली; म. मुंगफल्ली] તેલી બીની એક શીંગ; ભોંયશીંગ