મણ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ. मन्न; हिं.; म.] ચાળીસ સેરનું તોલ