મત

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત પુંo; નo અભિપ્રાય (૨) સંપ્રદાય (૩) હઠ; મમત (૪) પુંo ચૂંટણી અંગે બતાવવામાં આવતો અભિપ્રાય; 'વોટ'

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ મતિ] બુદ્ધિ (પ.) (૨) અo [हिं.] મા; નહિ