મદ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.) [सं.]

અર્થ[ફેરફાર કરો]

 • કેફ; કેફની ખુમારી
 • ગર્વ; તોર
 • હાથીના ગંડસ્થળમાંથી ઝરતો રસ

સંબંધિત શબ્દો[ફેરફાર કરો]

 • મદકલ (વિ.) — મદથી ઉન્મત્ત બનેલું
 • મદગળ (પું.) — હાથી
 • મદગળતો (વિ. પું.) — ગંડસ્થળમાંથી મદ ઝરતો હોય તેવો (હાથી)
 • મદઘેંઘટ (પું.) — મદોન્મત્ત
 • મદઝર (વિ.) — મદગળતો
 • મદભર (વિ.) — મદ ભરેલું
 • મદમસ્ત; મદમાતું (વિ.) — મદથી મસ્ત બનેલું; મદોન્મત્ત
 • મદલેખા (પું.) — એક છંદ
 • મદવિકાર (પું.) — કેફની ખુમારી; ઉન્મત્તતા; મદ ઝરવો તે

રૂઢિ પ્રયોગ[ફેરફાર કરો]

 • મદ ઊતરવો — કેફ કે ગર્વ દૂર થવાં
 • મદ ચઢવો — ગર્વ કરવો
 • મદમાં આવવું — ગર્વિષ્ઠ થવું; તોફાને ચડવું

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

સાર્થ ગુજરાતી જોડણી કોશ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ. પૃ. ૬૪૧–૬૪૨. (પાંચમી આવૃત્તિ, આઠમું પુનર્મુદ્રણ, ઓક્ટોબર ૨૦૦૮, ISBN: 81-86445-97-8)