મદદ:Gadget-HotCat

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હોટ કેટ (આ ચિત્ર રમૂજ માટે છે!)

હોટકેટ ગેજેટની મદદથી પાનાંમાં સરળતાથી શ્રેણી કે શ્રેણીઓ ઉમેરી શકાય છે.