માખ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. मक्खिअ (सं. मक्षिका)] એક ઊડતું જીવડું

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

માખ; એક ઊડતું જીવડું