લખાણ પર જાઓ

માગ

વિકિકોશમાંથી

માગનો અલગ અલગ અર્થ સંદર્ભમાં અલગ અર્થ થાય છે.

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. मार्ग; प्रा. मग्ग] રસ્તો (૨) જગા; આસન (૩) અંતર; મોકળાશ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['માગવું' ઉપરથી] માંગ; માગણી; ખપત (૨) ઉઘરાણી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[સરo म; प्रा. माथंग (सं. मातंग) ચાંડાળ, ડોમ] મધ્ય પ્રાંતની એક હરિજન જાતિનો માણસ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[हिं.] સેંથી; પાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

વિo આઠ (વેપારી સંકેત) [સરo म. मांजी] (૨) (ગ.) સ્ત્રીo [हिं.; જુઓ માગવું] માગ; માગણી (૩) [प्रा. मग्ग (सं. मार्ग)?] સેંથો (૪) ચોટલાની લમણા તરફની લટો; લમણા આગળ પાડેલાં પટિયાં