માટલી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ માટ (માટલું); સરo म. माथुली] નાનું માટલું (૨) લગ્ન-પ્રસંગે અપાતું ખાવું ઇo ભરેલું પાત્ર (લા.)