માતા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] મા; જનની (૨) દેવી (૩) શીતળામાતા કે તેનો રોગ-ઓરી, બળિયા ઇo (પ્રાય: બoવo માં વપરાય છે) (૪) લીંબુના ઝાડનો એક રોગ

Mother