માન

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ ન.

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

આબરૂ; પ્રતિષ્ઠા (૨) સદ્ભાવ; આદર (૩) અભિમાન (૪) તોલ; માપ (૫) 'લૉગેરિધમ' (ગ.)