યથા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

  • सं. જેવી રીતે; જે પ્રમાણે
  • અવ્યયીભાવ સમાસમાં '-ની પ્રમાણે', 'અનુસાર' એવા અર્થમાં