લખાણ પર જાઓ

યુક્તિ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

તદબીર; કરામત (યુક્તિ લગાવવી, યુક્તિ લડાવવી) (૨) ન્યાય; તર્ક (૩) હેતુનું યુક્તિપૂર્વક સાંકેતિક કે ગર્ભિત સૂચન (કા..શા)