રક્ષણ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

રખવાળી; બચાવ; પાલન