રચના

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

રચવું-બનાવવું તે (૨)ગોઠવણ; વ્યવસ્થા