રજ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[રજ=ધૂળનો કણ તેના જેટલું? કે 'જરા'નો વ્યત્યય?] થોડું; જરાક (૨) સ્ત્રીo સંસ્કૃત

અણુ; ધૂળનો કણ (૩) ધૂળ; કસ્તર (૪) સ્ત્રીo; નo સ્ત્રીનો માસિક અટકાવ; આર્તવ (૫) પુષ્પનો પરાગ

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[फा.] દુ:ખ; ખેદ; દિલગીરી