રણ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. ऋण] દેવું

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. रण्ण (सं. अरण्य)] રેતીનું મેદાન કે પ્રદેશ (૨) રાન; વગડો (૩) સખત તાપ (લા.)

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] યુદ્ધ (૨) લડાઈનું મેદાન