રદ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ. रद्द] નકામું; બાતલ કરેલું (રદ કરવું, રદ જવું, રદ થવું)

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] દાંત