રબર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[इं.] એક ઝાડના રસનો બનતો પદાર્થ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[इं.] કાગળ પરનું લખાણ ભૂંસી કાઢનાર