રવ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

તાન; ઉમંગ (૨) સ્ત્રીo ગરમી; ગરમીની અસર (કા.)

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] પુંo અવાજ