રાજી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] ખુશ (૨) સંમત

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] હાર; ઓળ; પંક્તિ