રાત્રી

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

સૂર્ય આથમે ને ઊગે તેની વચ્ચેનો સમય; રાત