રીંગણ

વિક્શનરીમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો
brinjal