રૂ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे. रुअ; સરo म., हिं. रुई] બી કાઢી લીધેલો કપાસ (૨) પુંo [फा.] મોં; ચહેરો (૩) કારણ