લખોટો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. लाक्षा ઉપરથી ; સરo हिं. लखौटा; म. लाखोटा, लखोटा] અગત્યના કે સરકારી કાગળોનો સીલબંધ બીડો (૨) મોટી લખોટી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

મોટી લખોટી