લગતુ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંબંધી; લાગુ પડતું; નજીકનું