લત્તાં

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे.] સ્ત્રીo લાત

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નoબoવo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. लक्तक કે फा. लत्तह] લૂગડાં