લપછપ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રી.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[લપાવું+છુપાવું] ઝડપ; ઝપટ (૨) ['લપટાવું' ઉપરથી] અડફટ (૩) ['લપટાવવું' ઉપરથી] પેચ; ફાંદો (૪) [सं. लिप्] ગંધ; મહેક (૫) વિo તલ્લીન; મશગૂલ; લપટાયેલું