લવાજમ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. लवाज़िम; સરo हिं.; म. लवाजमा] અમુક મુદતે આપવાની રકમ (જેમ કે, પગારની, વર્તમાનપત્રની)