લીલ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ લીલું] બંધિયાર પાણીમાં કે તેવી જગામાં થતી લીલી ચીકણી વનસ્પતિ (૨) ઊલ (૩) [सं. नील] આખલો (પ્રયોગમાં 'લીલ પરણાવવી' કહેવાય છે.)