વંદન

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] નo મુખ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] નમસ્કાર; પ્રણામ