વકીલ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] સનંદી કાયદાશાસ્ત્રી (૨) એલચી; પ્રતિનિધિ (૩) કોઈના પક્ષની વાત રજૂ કરનાર-તે માટે મથનાર