વખાર

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[दे. वक्खार; સરo म.; हिं. बखार] કોઠાર