વગેરે

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (અo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. वगै़रह; સરo म. वगैरे-रा; हिं. वगै़रेह] અને બીજા; ઇત્યાદિ (ટૂંકમાં વo લખાય છે.)