લખાણ પર જાઓ

વચન

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ ન.

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

વેણ; કથન; વાક્ય (૨) પ્રતિજ્ઞા; કોલ (૩) સંખ્યા (વ્યા.)

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ ન.

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

ઠગવું તે (૨) ઠગાવું તે