લખાણ પર જાઓ

વજન

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (નo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. वज़न; સરo हिं., म.] ભાર (૨) તોલ (૩) દબાણ; વગ (લા.) (૪) મોભો; માન (૫) વિધેય (૬) વિo ઓછું; થોડું (સુ.)