વડ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा. (सं. वट); સરo म., हिं.] એક ઝાડ; વટ (૨) વિo [दे. वड्ड] વડું (સમાસમાં વપરાતું રૂપ, જેમ કે, વડસાસુ)