વર્ગમૂળ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અંગ્રેજી : Square root