વષ્ટિદાર

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
  • સ્ત્રી.
    • વાટાઘાટ કરનાર; વિષ્ટિ કરનાર.
    • ઉદાહરણ

“વચ્ચે પડ્યા પછી વષ્ટિદાર,
મુદ્દલ મુદ્દલનો કિધો વિચાર.” – દલપતરામ