વસંત

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo; સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ચૈત્ર વૈશાખ માસની ઋતુ; ઋતુરાજ (૨) એક રાગ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo; નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. वसन] વર તરફથી કન્યાને અપાતી (વસ્ત્રાદિની) ભેટ