વહ્નિ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
 • ૧. પું.
  • सं. અગ્નિ; દેવતા; આતશ.
  • ઉદાહરણ
   1929, મહાદેવભાઈ દેસાઈ, બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ, page ૪૧:
   “ગરીબ ખેડૂતને રેંસનારા વિષે, ભોળા ખેડૂતના અજ્ઞાનનો લાભ લેનારા વિષે, જ્યારે જ્યારે તેઓ બોલે છે ત્યારે ત્યારે વૈરની કલમની માફક વલ્લભભાઈની જીભમાંથી વહ્નિ વર્ષે છે.”
 • ઉપયોગ
  • અગ્નિ, વૈશ્વાનર, વહ્નિ, વીતિહોત્ર, ધનંજય, કૃપીટયોનિ, જ્વલન, જાતવેદા, તનૂનપાત, બર્હિ, શુષ્મા, કૃષ્ણવર્ત્મા, શોચિષ્કેશ, ઉષર્બુધ, આશ્રયાશ, બૃહદ્ભાનુ, કૃશાનુ, પાવક, અનલ, રોહિતાશ્વ, વાયુસખ, શિખાવાન, આશુશુક્ષણિ, હિરણ્યરેતા, હુજભુજ, દહન, હવ્યવાહન, સપ્તાર્ચિ, દમુના, શુક્ર, ચિત્રભાનુ, વિભાવસુ, શુચિ, અપ્પિત્ત એ ચોત્રીશ નામ અગ્નિનાં છે. તેમાં અપ્પિત્ત એ નપુંસકલિંગ નામ છે. – અમરકોષ
  • અઠ્ઠાણું માંહેનો એક દેશ.
  • એ નામનો એક ઋષિ.
  • કૃષ્ણના એક પુત્રનું નામ. તે મિત્રવિંદાથી જન્મ્યો હતો.
  • ચિત્રાનું ઝાડ.
  • જઠરાગ્નિ.
  • ત્રણની સંખ્યાનો સંકેત.
  • ભિલામાનું ઝાડ.
  • ભૂખ.
  • યજ્ઞ કરનાર ઋષિ.
  • રામની સેનાનો સેનાપતિ એક વાનર.
  • લીંબુનો છોડ.
  • (જૈન) લોકાંતિક દેવોના નવ માંહેનો એક પ્રકાર.
  • વાહન.
  • વિષ્ણુનાં હજાર માંહેનું એક નામ. હવિનું વહન કરે છે તેથી તે વહ્નિ કહેવાય છે.
  • સૂર્યના એકસો આઠ માંહેનું એક નામ.
  • સોમનું એક નામ.
 • ૨. સ્ત્રી.
  • એ નામની એક વેલ; ‘પોઈસગ’.

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]