વાયવ્ય

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ ( વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं.] વાયુ સંબંધી (૨) ઉત્તર-પશ્ચિમ ખૂણાને લગતું (૩) સ્ત્રીo ઉત્તર અને પશ્ચિમ વચ્ચેનો ખૂણો કે દિશા