વાયુ

વિકિકોશમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

પંચ ભૂતમાંનો એક પદાર્થ; 'ગૅસ' (૨) પવન (૩) પુંo; નo બાદી (૪) નo વાઈ; મૃગી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ ન.

Meaning[ફેરફાર કરો]

['વા' પરથી] વાથી દીવો હોલવાઈ ન જાય એ માટે અંદર મૂકવા ઢોચકા જેવો કૂખે બાકાંવાળો બનાવેલો માટીનો ઘાટ