લખાણ પર જાઓ

વિકિકોશ:આજનો શબ્દ

વિકિકોશમાંથી

વિકિકોશ:આજનો શબ્દ એ રોજનો એક શબ્દ બતાવે છે, જે મહત્વનો, દુર્લભ અથવા રોજિંદા જીવનમાં અપ્રચલિત છે. આ શબ્દને વિકિકોશના મુખપૃષ્ઠ પર દર્શાવવામાં આવે છે.

નવો શબ્દનું સૂચન[ફેરફાર કરો]

જો તમે કોઈ શબ્દને મુખપૃષ્ઠ પર લાવવા માંગો છો તો તેના માટે તેનું સૂચન અહીં કરી શકો છો.

સંગ્રહ[ફેરફાર કરો]

આજનો શબ્દ
જુલાઇ ૧૮
અદત્તહસ્ત વિ.
  • ૧. કોઈએ મદદ ન કરી હોય એવું. ૨. જામીન વગરનું; બિનજમાની.