લખાણ પર જાઓ

વિકિકોશ:પ્રબંધક

વિકિકોશમાંથી

પ્રબંધક (અંગ્રેજી: Administrator) તરીકેની પરવાનગી કે પદવી એવા સભ્યને એનાયત કરાય છે કે જેઓ વિકિકોશની નીતિઓથી પરિચીત હોય અને વિકિકોશ પર પોતાનું ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન આપ્યું હોય.

પ્રબંધક એ માત્ર એક વિશ્વાસુ સભ્ય છે કે જે:

  • પાનાઓને સંપાદનથી સુરક્ષિત કરી શકે છે અથવા સંપાદન માટે મુક્ત કરી શકે છે.‌
  • પાનાઓને હટાવી શકે છે અથવા હટાવેલા પાનાને પુનઃ સ્થાપિત કરી શકે છે.
  • સભ્યો પર પ્રતિબંધ મૂકી કે હટાવી શકે છે.
  • સંપાદન પૃષ્ઠ કે અન્ય સુરક્ષિત પાનામાં ફેરફર કરી શકે છે.
  • દુરુપયોગ ગળણીનો વહીવટ કરી શકે છે.
  • બીજા સભ્યો દ્વારા કરેલા સંપાદનને પ્રહરીત કરી શકે છે.
  • બીજી વિકિઓમાંથી પાનાઓ આયાત કરી શકે છે.
  • પુનઃમાર્ગદર્શન છોડ્યા વિના પાનાઓને સ્થાનાંતરિત કરી શકે છે.

નામાંકન[ફેરફાર કરો]

કોઈ પણ સભ્ય પોતાને કે કોઈ બીજા સભ્યને પ્રબંધક માટે નામાંકિત કરી શકે છે. પ્રબંધકનાં નામાંકન કરવા માટે વિકિકોશ:સમુદાય મુખપૃષ્ઠનો ઉપયોગ કરવો.

હાલનાં પ્રબંધકો[ફેરફાર કરો]

હાલમાં વિકિકોશ પર ૧ પ્રબંધકો છે. તેમની‌ યાદી અહીં જોઈ શકાય છે.