વિકિકોશ:સંદર્ભો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ પાનું વિવિધ ગુજરાતી શબ્દકોશોના સંદર્ભોની યાદી ધરાવે છે, જે વિકિકોશમાં શબ્દો ઉમેરવા વાપરી શકાશે.

પબ્લિક ડોમેઇન[ફેરફાર કરો]

  • સાર્થ જોડણી કોશ[૧], ૪ edition, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૯ (page=પાનાં ક્રમાંક ઉમેરવો)
  • ભગવદ્ગોમંડલ[૨], ૧૯૪૪ (page=પાનાં ક્રમાંક ઉમેરવો)

અન્ય[ફેરફાર કરો]