લખાણ પર જાઓ

વિકિકોશ:સંદર્ભો

વિકિકોશમાંથી

આ પાનું વિવિધ ગુજરાતી શબ્દકોશોના સંદર્ભોની યાદી ધરાવે છે, જે વિકિકોશમાં શબ્દો ઉમેરવા વાપરી શકાશે.

પબ્લિક ડોમેઇન[ફેરફાર કરો]

  • સાર્થ કોશ સમિતિ, સંપાદક (સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૯) સાર્થ જોડણી કોશ[૧], ૪ આવૃત્તિ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, page xxx (page=પાનાં ક્રમાંક ઉમેરવો)
    • {{સાર્થકોશ}} ઢાંચાનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
  • ભગવદ્ગોમંડલ કોશ કચેરી, ગોંડલ, સંપાદક (૧૯૪૪) ભગવદ્ગોમંડલ[૨], page xxx (page=પાનાં ક્રમાંક ઉમેરવો)
    • {{ભગવદ્ગોમંડલ}} ઢાંચાનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.